תאגידים קשורים

כזרוע הכלכלית של ההסתדרות החדשה, חברת העובדים מעורבת בניהולם של פעילויות רבות ומגוונות באמצעות חברות בנות, עמותות וחברות לתועלת הציבור. בעמוד זה ניתן למצוא תקציר על פעילויות אלה וכן קישורים למידע רלבנטי נוסף.

ההסתדרות החדשה

שנת הקמה: 1920
תחום פעילות: איגוד מקצועי
לפרטים נוספים: www.histadrut.org.il

משען

שנת הקמה: 1931
תחום פעילות: דיור מוגן למבוגרים
לפרטים נוספים: www.mishan.co.il

עם עובד

שנת הקמה: 1946
תחום פעילות: הוצאת ספרים
לפרטים נוספים: www.am-oved.co.il

ספורט פלוס

שנת הקמה: 1972
תחום פעילות: מרכזי תרבות ספורט ונופש
לפרטים נוספים: www.sportplus.co.il

עמל 1

שנת הקמה: 2005
תחום פעילות: מוסדות חינוך והשכלה
לפרטים נוספים: www.amalnet.k12.il

תנופה לצמיחה

שנת הקמה: 1986
תחום פעילות: מתן אשראי לעסקים לצורך עידוד הצמיחה, יצירה ושימור על מקומות עבודה, בעיקר באזורי פיתוח.
לפרטים נוספים: 03-6281111

תאטרון בית ליסין

שנת הקמה: 1986
תחום פעילות: הפקה, ארגון וניהול של הצגות, מופעי אמנים ותיאטרון.
לפרטים נוספים: www.lessin.co.il

מכון מחקר ע"ש פנחס לבון

שנת הקמה: 1983
תחום פעילות: מכון מחקר לתולדות תנועת העבודה היהודית
לפרטים נוספים: www.amalnet.k12.il/lavoninstitute

המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי

שנת הקמה: 1985
תחום פעילות: קידום היצוא התעשייתי ויצוא השירותים של ישראל ופיתוח יחסי סחר.
לפרטים נוספים: www.export.gov.il

מרכז הקואופרציה

שנת הקמה: 1934
תחום פעילות: ארגון גג של אגודות שיתופיות
לפרטים נוספים: www.cooperazia.org.il

קרן הרווחה

שנת הקמה: 1950
תחום פעילות: נדל"ן ציבורי
לפרטים נוספים: 03-6281111

בצר

שנת הקמה: 1934
תחום פעילות: נדל"ן ציבורי
לפרטים נוספים: 03-6281111

מגן

שנת הקמה: 1951
תחום פעילות: שירותי ביטוח.
לפרטים נוספים: www.mgnz.co.il

קרן ההשקעות של חברת העובדים

שנת הקמה: 1963
תחום פעילות: השקעות בתאגידים ציבוריים
לפרטים נוספים: 03-6281111

דור לדור

שנת הקמה: 1956
תחום פעילות: מתן סיוע לקשישים נזקקים
לפרטים נוספים: 03-6281111

הכלל

שנת הקמה: 1935
תחום פעילות: נדל"ן ציבורי
לפרטים נוספים: 03-6281111

עמלנו

שנת הקמה: 1937
תחום פעילות: נדל"ן ציבורי
לפרטים נוספים: 03-6281111

מפעל פועלי פתח תקוה

שנת הקמה: 1958
תחום פעילות: נדל"ן ציבורי
לפרטים נוספים: 03-6281111

הציבור בכפר סבא

שנת הקמה: 1936
תחום פעילות: נדל"ן ציבורי
לפרטים נוספים: 03-6281111

הבונה

שנת הקמה: 1959
תחום פעילות: נדל"ן ציבורי
לפרטים נוספים: 03-6921994

נכסי הציבור ברחובות

שנת הקמה: 1937
תחום פעילות: נדל"ן ציבורי
לפרטים נוספים: 03-6281111

תאגיד ריק - תמונה להחלפה

דוגמה

תאגיד ריק - תמונה להחלפה

דוגמה

תאגיד ריק - תמונה להחלפה

דוגמה

תאגיד ריק - תמונה להחלפה

דוגמה

תאגיד ריק - תמונה להחלפה

דוגמה

תאגיד ריק - תמונה להחלפה

דוגמה

תאגיד ריק - תמונה להחלפה

דוגמה

תאגיד ריק - תמונה להחלפה

דוגמה

תאגיד ריק - תמונה להחלפה

דוגמה

נגישות

הצהרת נגישות הצהרת נגישות
1