חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ-ישראל בע"מ ('חברת העובדים'), הוקמה על בסיס החלטת ועידת היסוד השנייה של ההסתדרות בשנת 1923, במטרה לרכז את אחזקות ההסתדרות ונכסיה תחת קורת גג ארגונית אחת.

בשנת 1969, בועידה ה- 11 של ההסתדרות, נקבע כי לחברת העובדים שליחות כפולה – הן בקידום משימות לאומיות וחברתיות והן בפעילות לקידום רווחתם וזיקתם של העובדים למשק ולהעמקת תחושת השותפות בין העובד למפעלו, תוך שיפור יכולתו המקצועית.

כיום, עיסוקה המרכזי של החברה הוא בניהול זכויות הנדל"ן שבבעלותה ובניהול אחזקותיה בתאגידים. חברת העובדים היא הממנה את הדירקטורים בכל התאגידים שבשליטתה, בתיאום עם הנהגת ההסתדרות.

בראש מנהלת חברת העובדים מכהן יו"ר הסתדרות העובדים הכללית החדשה, מר ארנון בר דוד.
כמנכ"ל חברת העובדים מכהן מר יעקב טריפטו.

כסמנכ"ל החברה מכהן מר רועי שרעבי.

נגישות

הצהרת נגישות הצהרת נגישות
1